Politica referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională

Declaraţia Directorului General al S.C. IAŞITEX S.A.
cu privire la politica referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională

Politica referitoare la sănătate şi securitate ocupaţională (OH&S) a organizaţiei noastre este realizarea obiectului de activitate fără a pune în pericol viaţa, integritatea corporală şi sănătatea personalului.
Principalele coordonate ale politicii OH&S a organizaţiei noastre sunt:

  • Respectarea cu stricteţe a legislaţiei, a reglementărilor OH&S şi a altor cerinţe la care am subscris;
  • Identificarea pericolului, evaluarea riscului şi controlul riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
  • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale prin controlul operaţional de sănătate şi securitate ocupaţională;
  • Integrarea deciziilor economice şi a celor referitoare la sănătate şi securitatea ocupaţională într-un proces unic;
  • Evitarea, minimizarea şi soluţionarea accidentelor şi incidentelor de muncă;
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
  • Îmbunătăţirea continuă a performanţei OH&S în acord cu noile cerinţe ale clienţilor, autorităţilor şi opiniei publice.

Îmi asum întreaga răspundere pentru alocarea resurselor şi pentru funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management OH&S. Politica este disponibilă părţilor interesate pe internet, este afişată în organizaţie şi subiect al instruirilor.
Participarea la menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management OH&S este sarcina de serviciu a fiecărui salariat.

Director General,
Sinziana-Florentina KALAMAR

conform Procedurii P-S-4.2-01