Rapoarte ASF (CNVM) și BVB-ATS

Raport curent ASF referitor la achizitie actiuni 09.10.2019

Raport curent BVB referitor la achizitie actiuni 09.10.2019

Raport semestrul I 2019

Raport curent ASF (vanzare active)

Raport curent BVB-ATS (vanzare active)

Raport anual 2018 (cu anexe)

Hotarare AGOA din 25.04.2019 (aprobare situatii financiare 2018, BVC 2019, numire auditor financiar)

Raport curent ASF Convocator AGOA din 25.04.2019

Raport curent BVB Convocator AGOA din 25.04.2019

Raport curent 07.01.2019 (ref. inregistrare transfer proprietate actiuni)

Informare Depozitarul Central – structura sintetica la data de 18.12.2018

Raport curent 20.12.2018 (transfer actiuni)

Informare Depozitarul Central transfer actiuni

Raport curent 04.12.2018 (contract cesiune acțiuni)

Raport curent 28.11.2018 (încheiere contracte cesiune acțiuni)

Raport curent notificare tranzactii persoane cu atributii de conducere

Raport curent (notificari detineri prag>8%, prag>20%)

Raport curent 30.10.2018 (ref. litigiu, incheiere contract tranzactie diminuare valoare pretentii)

Raport curent 26.10.2018 notificare detineri sub 5%

Raport curent ASF + BVB instrainare active 26.10.2018

Raport curent ASF 16.10.2018

Raport curent BVB 16.10.2018

Raport curent ASF – Hotărâre AGOA din 11.10.2018

Raport curent BVB – Hotărâre AGOA din 11.10.2018

Raport curent ASF – Hotărâre AGEA din 09.10.2018

Raport curent BVB – Hotărâre AGEA din 09.10.2018

Raport curent ASF – Hotărâre AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB – Hotărâre AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF referitor completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB referitor completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF – Decizie CA completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB – Decizie CA completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF – solicitare completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB – solicitare completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF AGOA din 11.10.2018 – Convocator corectat

Raport curent BVB AGOA din 11.10.2018 – Convocator corectat

Raport curent ASF comunicare eroare AGOA din 11.10.2018

Raport curent BVB comunicare eroare AGOA din 11.10.2018

Raport curent ASF convocator AGOA in data de 11.10.2018

Raport curent BVB convocator AGOA in data de 11.10.2018

Raport curent ASF convocator AGEA din 09.10.2018

Raport curent BVB convocator AGEA din 09.10.2018

Raport semestrul I 2018

Raport curent ASF convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF hotarare AGOA din 20.08.2018

Raport curent BVB hotarare AGOA din 20.08.2018

Raport curent ASF – reorganizare si restructurare activitate IASITEX SA 02.08.2018

Raport curent BVB – reorganizare si restructurare activitate IASITEX SA 02.08.2018

Raport curent ASF Convocator AGOA din 20.08.2018

Raport curent BVB Convocator AGOA din 20.08.2018

Raport curent ASF hotarare AGOA din 26.04.2018

Raport curent BVB hotarare AGOA din 26.04.2018

Raport curent ASF completare ordine de zi AGOA din 26.04.2018

Raport curent BVB completare ordine de zi AGOA din 26.04.2018

Raport curent ASF Convocator AGOA din 26.04.2018

Raport curent BVB Convocator AGOA din 26.04.2018

Raport curent ASF hotarare AGEA din 12.03.2018

Raport curent BVB hotarare AGEA din 12.03.2018

Raport curent ASF completare ordine de zi AGEA din 12.03.2018

Raport curent BVB completare ordine de zi AGEA din 12.03.2018

Raport curent ASF hotarare AGEA din 22.02.2018

Raport curent BVB hotarare AGEA din 22.02.2018

Raport curent ASF hotarare AGOA din 12.02.2018

Raport curent BVB hotarare AGOA din 12.02.2018

Raport curent ASF Convocator AGEA din 12.03.2018

Raport curent BVB Convocator AGEA din 12.03.2018

Raport curent ASF comunicare completare ordine de zi AGEA din 22.02.2018

Raport curent BVB comunicare completare ordine de zi AGEA din 22.02.2018

Raport curent ASF din 26.01.2018 pt. AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent BVB din 26.01.2018 pt. AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent ASF AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent BVB AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent ASF AGEA din 22.02.2018

Raport curent BVB AGEA din 22.02.2018

Raport curent ASF AGOA din 12.02.2018

Raport curent BVB AGOA din 12.02.2018

Raport curent ASF AGEA din 08.02.2018

Raport curent BVB AGEA din 08.02.2018

Raport curent ASF AGOA din 08.12.2017

Raport curent BVB AGOA din 08.12.2017

Raport curent ASF 15.09.2017

Raport curent BVB 15.09.2017

Raport curent ASF 22.08.2017

Raport curent BVB 22.08.2017

Raport curent ASF AGEA din 14.09.2017 comunicare

Raport curent BVB AGEA din 14.09.2017 comunicare

Raport curent ASF AGEA din 14.09.2017

Raport curent BVB AGEA din 14.09.2017

Raport curent ASF AGEA+AGOA din 27.07.2017 comunicare

Raport curent BVB AGEA+AGOA din 27.07.2017 comunicare

Raport curent ASF-AGEA+AGOA din 27.07.2017

Raport curent BVB-AGEA+AGOA din 27.07.2017

Raport curent ASF-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017 completare

Raport curent BVB-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017 completare

Raport curent ASF-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017

Raport curent BVB-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017

Raport curent ASF-AGOA din 13/14.03.2017 completare

Raport curent BVB AGOA din 13/14.03.2017 completare

Raport curent ASF-AGOA din 13/14.03.2017

Raport curent BVB-AGOA din 13/14.03.2017

Raport curent ASF-AGOA din 09/10.10.2016

Raport curent BVB-AGOA din 09/10.10.2016

Raport curent ASF 17.09.2015

Raport curent BVB-ATS 17.09.2015 

Comunicat actionari 14.08.2015