Rapoarte ASF (CNVM) și BVB-ATS

Convocare AGOA 27.04.2022-28.04.2022 (data referinta 15.04.2022) (AGA bilant 2021)

Calendar financiar 2022

Raport curent 07.09.2021 (clarificari obiect de activitate – Raport anual 2020)

Raport semestrial S1 2021

Raport curent convocare AGOA in data de 26.07.2021

Raport curent convocare AGOA in data de 30.04.2021-03.05.2021 (AGA bilant 2020)

Calendar financiar 2021

Raport curent convocare AGEA 09.02.2021-10.02.2021 (data referinta 29.01.2021) (aprobare ratificare decizie CA garantare credite)

Raport curent convocare AGOA 08.02.2021-09.02.2021 (data referinta 21.01.2021) (numire doi administratori, aprobare raport gestiune 2019 rectificat, raport auditor extern 2019, aprobare situatii financiare anuale rectificate 2019, descarcare gestiune administratori)

Raport curent 21.12.2020 (decizie CA 18.12.2020 ref vot AGA)

Raport curent 17.12.2020 (Modificare Decizie CA din 08.12.2020 referitoare la numire administrator provizoriu)

Raport curent 09.12.2020 (numire administrator provizoriu)

Raport curent 02.10.2020 (expirare manadat presedinte CA provizoriu – numire presedinte CA provizoriu)

Raport semestrial S1 2020

Raport curent 26.08.2020 (schimbare sediu social)

Calendar financiar 2020 modificat

Raport curent 02.07.2020 (contract împrumut)

Raport curent 20.05.2020 (numire administrator provizoriu)

Raport anual 2019 (cu anexe)

Raport curent 28.04.2020 (erată la convocator AGOA 29.04.2020 ref. punctul 4 al ordinii de zi – repartizare profit)

Raport curent 16.04.2020 (neîntrunire cvorum AGOA 13-14.04.2020, prima şi a doua dată de convocare a AGOA)

Hotărâri AGEA 13.04.2020 (aprobare schimbare sediu social, radiere punct de lucru, actualizare act constitutiv societate)

Raport curent BVB convocare AGOA din 28.04.2020

Raport curent ASF convocare AGOA din 13.04.2020

Raport curent BVB convocare AGOA din 13.04.2020

Raport curent ASF convocare AGEA din 13.04.2020

Raport curent BVB convocare AGEA din 13.04.2020

Calendar financiar 2020

Raport curent 23.01.2020 (demisie presedinte-director general, numire administrator provizoriu, numire director general)

Raport curent BVB referitor la achizitie actiuni 22.11.2019

Raport curent BVB referitor la achizitie actiuni 30.10.2019

Raport curent ASF referitor la achizitie actiuni 09.10.2019

Raport curent BVB referitor la achizitie actiuni 09.10.2019

Raport semestrul I 2019

Raport curent ASF (vanzare active)

Raport curent BVB-ATS (vanzare active)

Raport anual 2018 (cu anexe)

Hotarare AGOA din 25.04.2019 (aprobare situatii financiare 2018, BVC 2019, numire auditor financiar)

Raport curent 07.01.2019 (ref. inregistrare transfer proprietate actiuni)

Informare Depozitarul Central – structura sintetica la data de 18.12.2018

Raport curent 20.12.2018 (transfer actiuni)

Informare Depozitarul Central transfer actiuni

Raport curent 04.12.2018 (contract cesiune acțiuni)

Raport curent 28.11.2018 (încheiere contracte cesiune acțiuni)

Raport curent notificare tranzactii persoane cu atributii de conducere

Raport curent (notificari detineri prag>8%, prag>20%)

Raport curent 30.10.2018 (ref. litigiu, incheiere contract tranzactie diminuare valoare pretentii)

Raport curent 26.10.2018 notificare detineri sub 5%

Raport curent ASF + BVB instrainare active 26.10.2018

Raport curent ASF 16.10.2018

Raport curent BVB 16.10.2018

Raport curent ASF – Hotărâre AGOA din 11.10.2018

Raport curent BVB – Hotărâre AGOA din 11.10.2018

Raport curent ASF – Hotărâre AGEA din 09.10.2018

Raport curent BVB – Hotărâre AGEA din 09.10.2018

Raport curent ASF – Hotărâre AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB – Hotărâre AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF referitor completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB referitor completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF – Decizie CA completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB – Decizie CA completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF – solicitare completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent BVB – solicitare completare ordine de zi Convocator AGEA din 26.09.2018

Raport curent ASF AGOA din 11.10.2018 – Convocator corectat

Raport curent BVB AGOA din 11.10.2018 – Convocator corectat

Raport curent ASF comunicare eroare AGOA din 11.10.2018

Raport curent BVB comunicare eroare AGOA din 11.10.2018

Raport curent ASF convocator AGOA in data de 11.10.2018

Raport curent BVB convocator AGOA in data de 11.10.2018

Raport curent ASF convocator AGEA din 09.10.2018

Raport curent BVB convocator AGEA din 09.10.2018

Raport semestrul I 2018

Raport curent ASF hotarare AGOA din 20.08.2018

Raport curent BVB hotarare AGOA din 20.08.2018

Raport curent ASF – reorganizare si restructurare activitate IASITEX SA 02.08.2018

Raport curent BVB – reorganizare si restructurare activitate IASITEX SA 02.08.2018

Raport curent ASF Convocator AGOA din 20.08.2018

Raport curent BVB Convocator AGOA din 20.08.2018

Raport curent ASF hotarare AGOA din 26.04.2018

Raport curent BVB hotarare AGOA din 26.04.2018

Raport curent ASF completare ordine de zi AGOA din 26.04.2018

Raport curent BVB completare ordine de zi AGOA din 26.04.2018

Raport curent ASF Convocator AGOA din 26.04.2018

Raport curent BVB Convocator AGOA din 26.04.2018

Raport curent ASF hotarare AGEA din 12.03.2018

Raport curent BVB hotarare AGEA din 12.03.2018

Raport curent ASF completare ordine de zi AGEA din 12.03.2018

Raport curent BVB completare ordine de zi AGEA din 12.03.2018

Raport curent ASF hotarare AGEA din 22.02.2018

Raport curent BVB hotarare AGEA din 22.02.2018

Raport curent ASF hotarare AGOA din 12.02.2018

Raport curent BVB hotarare AGOA din 12.02.2018

Raport curent ASF Convocator AGEA din 12.03.2018

Raport curent BVB Convocator AGEA din 12.03.2018

Raport curent ASF comunicare completare ordine de zi AGEA din 22.02.2018

Raport curent BVB comunicare completare ordine de zi AGEA din 22.02.2018

Raport curent ASF din 26.01.2018 pt. AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent BVB din 26.01.2018 pt. AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent ASF AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent BVB AGEA din 22.02.2018 completare

Raport curent ASF AGEA din 22.02.2018

Raport curent BVB AGEA din 22.02.2018

Raport curent ASF AGOA din 12.02.2018

Raport curent BVB AGOA din 12.02.2018

Raport curent ASF AGEA din 08.02.2018

Raport curent BVB AGEA din 08.02.2018

Raport curent ASF AGOA din 08.12.2017

Raport curent BVB AGOA din 08.12.2017

Raport curent ASF 15.09.2017

Raport curent BVB 15.09.2017

Raport curent ASF 22.08.2017

Raport curent BVB 22.08.2017

Raport curent ASF AGEA din 14.09.2017 comunicare

Raport curent BVB AGEA din 14.09.2017 comunicare

Raport curent ASF AGEA din 14.09.2017

Raport curent BVB AGEA din 14.09.2017

Raport curent ASF AGEA+AGOA din 27.07.2017 comunicare

Raport curent BVB AGEA+AGOA din 27.07.2017 comunicare

Raport curent ASF-AGEA+AGOA din 27.07.2017

Raport curent BVB-AGEA+AGOA din 27.07.2017

Raport curent ASF-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017 completare

Raport curent BVB-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017 completare

Raport curent ASF-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017

Raport curent BVB-AGOA+AGEA din 05/06.04.2017

Raport curent ASF-AGOA din 13/14.03.2017 completare

Raport curent BVB AGOA din 13/14.03.2017 completare

Raport curent ASF-AGOA din 13/14.03.2017

Raport curent BVB-AGOA din 13/14.03.2017

Raport curent ASF-AGOA din 09/10.10.2016

Raport curent BVB-AGOA din 09/10.10.2016

Raport curent ASF 17.09.2015

Raport curent BVB-ATS 17.09.2015 

Comunicat actionari 14.08.2015